arrow_drop_up arrow_drop_down
Onboarding: de winst van een goed inwerktraject
13 februari 2019 

Onboarding: de winst van een goed inwerktraject

Een succesvol inwerktraject (onboarding) zorgt voor betere prestatiesverbinding en toewijding. Het verlaagt de behoefte bij medewerkers om te vertrekken (uit: onderzoek Bauer, 2011). De kans dat medewerkers binnen een jaar weer vertrokken zijn, is kleiner bij een goed onboarding traject (Uit: Tucker & Truxillo, 2007).

We hebben te maken met een trend dat mensen steeds flexibeler over de arbeidsmarkt bewegen. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de nieuwe medewerkers binnen het eerste jaar van een dienstverband bij een nieuwe werkgever uit zichzelf vertrekt. Een nieuwkomer heeft ongeveer 6 maanden tot een jaar nodig om volwaardig mee te kunnen draaien in de organisatie. Het aannemen van een nieuwe collega kost gemiddeld zo’n 8500 euro. Dit bedrag staat nog los van de overige persoonlijke en organisatorische inspanningen en investeringen die gedaan worden. Een behoorlijke kostenpost en verlies aan energie als een nieuwe collega vervolgens binnen een jaar weer vertrekt.

Inwerken is meer dan alleen het leren kennen van de functie en de organisatie. In een goed inwerkprogramma investeer je in de relatie die de medewerker aangaat met de organisatie, de producten en de mensen. Het is de kans om je medewerker voor langere tijd te verbinden aan de organisatie.

Een nieuwe medewerker heeft de behoefte om zich onderdeel te voelen van de organisatie, om in staat te zijn rol goed uit te voeren en om een bepaalde mate van vrijheid te ervaren in zijn functie. Een goed inwerkprogramma geeft een nieuwe collega dan ook handvatten om zich snel thuis te voelen in de nieuwe omgeving en om zijn rol goed uit te kunnen voeren. Ook biedt een goede onboarding ruimte om de eigen unieke inbreng van de medewerker te ontdekken in zijn nieuwe rol.

Goede onboarding stimuleert een actieve houding en richt zich op effectief en zinvol verbinden en samenwerken.

Enkele tips:

  • Onboarding begint al voor de eerste werkdag. Geef de medewerker vooraf al het gevoel mee van de cultuur en de organisatie waar hij onderdeel van is geworden. Biedt bijvoorbeeld verhalen van medewerkers, waar hij al een gevoel van trots aan kan ontlenen en zich mee kan identificeren. Laat zien welke kansen en mogelijkheden de organisatie biedt.
  • Betrek andere afdelingen in de onboarding.
  • Geef de medewerker de kans en de ruimte om zelf betekenis te geven aan zijn rol en zijn relaties. Biedt niet de antwoorden maar laat hem zijn eigen vragen ontdekken en beantwoorden. Faciliteer wel de medewerking van de organisatie en een plek waar hij zijn inzichten kan delen en toetsen.
  • Onboarding komt van twee kanten. De ontvangende organisatie staat open voor nieuwe inbreng en verwelkomt de nieuwe medewerker. De nieuwe medewerker ontvangt en geeft ook terug in de vorm van nieuwe ideeën en een nieuwe vorm aan de rol.
  • Blijf in gesprek met de nieuwe medewerker. Hoe ervaart hij de organisatie, de mensen, zijn rol? Wat past goed en wat past minder goed?
  • Leer van je nieuwe medewerker! De inzichten die hij heeft in de beginfase als alles nieuw is, kunnen heel waardevol zijn. Laat hem bijvoorbeeld zijn inzichten na 3 maanden delen met zijn team. Zorg dat nieuwe medewerkers worden gezien en gewaardeerd in de organisatie.

Onze ervaring is het inwerktraject van een nieuwe medewerker ook een positief effect heeft op de gesprekspartners binnen de organisatie. Zo vaak wordt er niet een open gesprek gevoerd met iemand van een andere afdeling. Het nodigt de organisatie uit tot reflectie en biedt nieuwe perspectieven.

Meer weten over hoe wij dit aanpakken?

 

 

Bronnen:

  • Bauer, T., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo D. and Tucker, J. (2007). Newcomer Adjustment During Organizational Socialization: A MetaAnalytic Review of Antecedents, Outcomes, and Methods. Journal of Applied Psychology, 92 (3), 707-721.
  • http://hriq.allied.com/pdfs/AlliedWorkforceMobilitySurvey.pdf

 

Over de schrijver
In leren moet je aansluiten bij de unieke context. Oplossingen ontwerpen en neerzetten die net die ene beweging in gang zetten. En soms biedt een standaardoplossing daarin precies het juiste zetje. Het gaat er dus om dat je heel goed kijkt naar wat nou juist de impact biedt die iemand nodig heeft. Wat net dat vliegwiel is voor de verandering.
Reactie plaatsen